22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

با دندان درد حین روزه داری چه کنم؟

ببخشید روزه هستم دندانم درد می کنی چی کار کنم تا خوب بشه

درود به شما.

متاسفانه دندان درد راهی جز درمانهای دندانپزشکی برای رفع کامل مشکل شما ندارند. نکته مهم این هست که اگر ضعف خاصی ندارید، درمانهای دندانپزشکی منجربه باطل شدن روزه شما نمیشوند.

و اما برطرف کردن مقطعی درد دندان در هر زمانی من جمله در ایام روزه داری، فقط با مصرف مسکن ها و یا گذاشتن گل میخک روی دندانی که درد میکند، تا حدودی امکان پذیر هست. اما طبعا فقط درد را آرام میکند و درمان قطعی نیست.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان 

  •