22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

بازگرداندن دندان عقل کشیده شده

با سلام . آیا میتوان دندان عقل کشیده شده را دوباره به جای قبلی خود بازگرداند ؟ ضمنا 2 ماه از کشیدن دندان تا کنون میگذرد؟

با درود و عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی؛ به طور کلی برای بازگرداندن دندان به ساکت خود (جایگاه دندان در فک) نباید فاصله زمانی زیادی وجود داشته باشد و حداکثر یک ساعت زمان قابل اغماض است. اما در مجموع در بسیاری از موارد، به علت عدم دسترسی مناسب، جهت درمان، دندان عقل پوسیده ، کشیده می شود تا دندان های مجاور از آسیب مصون بمانند.

  •