22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

ایا دندان شماره 6 را که لق شده باید بکشم؟

دندان شماره 6 اینجانب به دلیل سستی ریشه کمی تکان می خورد ضمن اینکه دندان ذکر شده پر شده و الان خالی شده است ودرد دارد به نظر شما آیا این دندان باید کشیده شود یا خیر

درود به شما

پاسخ به سوال شما بدون معاینه و بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی دندان شما مقدور نیست. 

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •