22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

ایا دندانی که سوراخ شده به عصب رسیده؟

باسلام خانم دکتربین دودندانم سوراخ شده وفکرکنم عفونت کرده ایا به عصب رسیده

درود بر شما

دوست گرامی، سوال شما بسیار کلی است. بسیاری از مواقع حتی اگر کلینیکی این شرایط راببینیم، با عنوان یک دندانپزشک، باز هم نمیتوانیم بدون بررسی رادیوگرافی تشخیص بدهیم که آیا این دندان به عصب رسیده یا نه؟

بهتر است حتما مراجعه کنید تابتوانیم به نتیجه صحیح برسیم.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •