22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

اگر روکش ایمپلنت کوتاه باشد و با دندان بالائی کنتاکت نداشته باشد قابل اصلاح میباشد؟

اگر روکش ایمپلنت کوتاه باشد و با دندان بالائی کنتاکت نداشته باشد قابل اصلاح میباشد؟

درود بر شما

اگر روکش ایمپلنت را بتوان راحت خارج کرد بله. در غیر این صورت باید روکش را برید و یک روکش جدید برایتان ساخته شود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •