22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

اگر روکش ایمپلنت دندان من بیفتد، باید چه کاری انجام دهیم؟

سلام سه دندان ایمپلنت در کنارهم ازجایش بیرون آمده وتا کنون دو بار به دندانپزشک مراجعه کرده وچسبانده شده ودوباره کنده شده لطفا از خانم دکتر میخواهم برای افتادن مجدد روکش ایمپلنت دندان هایم چکار کنم؟ برای چسباندن روکش ایمپلنت چه چسبی مناسب است؟

سلام به شما 

روکش ایمپلنت معمولا با چسب موقت (سمان موقت) ساخته میشود، بنابراین افتادن روکش ایمپلنت در بازه زمانی طولانی چیز عجیبی نیست. اما اگر این اتفاق به صورت مداوم می افتد، پیشنهادم تعویض روکش ایمپلنت هست. چون در این صورت یعنی تطابق اباتمنت (پایه روکش) و روکش ایمپلنت شما به میزان کافی نیست.

اما این که بهترین چسب روکش برای ایمپلنت دندان کدام هست، بر میگردد به این که انتخاب دندانپزشک شما، با توجه به شرایط کدام است؟ به طور نرمال ما روکش های ایمپلنت دندان را همان طور که قبلا هم اشاره کردیم با سمان موقت میچسبانیم...

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •