22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

اگر دندان بچه ده ساله بشکند، آیا دوباره در می آید؟

دخترم ۱۰ سالشه دندانهای جلو شکسته ایا دوباره در می آید

درود به شما

اصولا دندان جلویی بچه ها بین 6 تا ده سالگی از دندان شیری تبدیل به دندان دایمی میشود و معمولا در این سن دندانها دایمی هستند. باید دقت کنید که اگر دندان کودک شما دایمی هست، حتما نسبت به درمان آن اقدام کنید.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •