22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا چسباندن پرکردگی دندان با چسب اشکالی دارد ؟

سلام دندان پرکرده ام. شکست ومن آن راباچسب هل چسباندم آیا اشکالی دارد

سلام به شما

بله . این کار صحیح نیست. باید علت شکستگی دندان و یا پرکردگی آن بررسی شود ، برطرف شود و دندان مجددا ترمیم شود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •