22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا پاره شدن فرنوم بالای کودکم در اثر زمین خوردن به زیبایی او یا حرف زدنش لطمه این میزند؟

کودک۱۵ماهه من دیشب بخاطر اوفتادن فرنوم لب بالاش پاره شده.پارگی فرنوم ربطی ب زیبای لب؟یاتلفظ کلمات داره؟

درود به شما

نه دوست عزیز. در مجموع آسیب های بافت نرم، مثل پاره شدن قیمت داخلی لب و یا فرنوم لب، بدون تاثیر منفی خاصی بهبود می یابند. شاید اگر این پارگی لب روی لب کودک شما اتفاق می افتاد، پارگی لب و نه فقط زخم و یا تورم، ممکن بود تاثیر بر زیبایی در طولانی مدت بگذارد، اما این مورد خطر جدی ندارد.

اما بعد از تمام شدن ماجرای شیوع کرونا، پیشنهاد میکنم برای بررسی وضعیت دندانها کودکتان با یک دندانپزشک کودکان، تماس بگیرید.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •