22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا همیشه برای روکش کردن دندانها نیاز به جراحی لثه داریم؟

سلام ایا برای گذاشتن روکش حتما نیاز به جراحی لثه هست؟

درود به شما

نه دوست خوبم. در موارد زیر برای روکش کردن دندانها نیاز به جراحی لثه داریم:

1. طول دندان بسیار کوتاه هست و اگر روکش دندان روی دندانها گذاشته شود، گیر مناسب تامین نخواهد شد.نتیجه آن میشود که روکش دندان شما مرتب خارج میشود.

2. پوسیدگی دندان شما خیلی عمیق بوده و لبه قسمت سالم دندان، در جایی نزدیک به استخوان و یا زیر استخوان قرار میگیرد. که باید جراحی لثه انجام بگیرد تا لبه دندانی سالم در اختیار کسی که قرار است برای شما روکش دندان بسازد، قرار بگیرد.

3. درمواردی که پوسیدگی یا ضایعه ای زیر استخوان قرار دارد و باید در طرح درمان روکش دندان قرار بگیرد.

امیدوارم پاسخگو بوده باشم.

ارادتمند 

دکتر بهاره سپهریان

  •