22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا می شود اول ایمپلنت کرد و بعد اورتودنسی ؟

با سلام آیا در صورت انجام ایمپلنت پس از آن می توان ارتودنسی انجام داد؟

سلام به شما

خیر... اول بای درمان اورتودنسی شما تمام شود و جایگاه و موقعیت دندانها مشخص شود و بعد ایمپلنت دندان انجام شود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •