22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا میشود پر کردگیهای دندان را سفید کرد؟

برای درست کردن پستی و بلندی دندون چیکار باید کرد؟ و اینکه اگه دندون پر کرده داشته باشیم و بخوایم همه ی دندونارو سفید کنیم چه کار باید انجام بدیم؟

درود به شما

تعویض پر کردگیهای آمالگام با کامپوزیت تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. باید عکس دندانها بررسی شود. اما منظور شما را از صاف کردن پستی و بلندی دندانها متوجه نشدم.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •