22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا میشود مراحل ایمپلنت را با فاصله یک سال انجام داد؟

سلام من اولین جراحی تیرماه 1400 انجام دادم الان برای مرحله بعد ایمپلنت دیر نیست؟

درود به شما

بهترین زمان برای انجام مرحله دوم ایمپلنت بین 4 تا 6 ماه بعد از جراحی گذاشتن فیکسچرها (مرحله اول جراحی ) هست. اما تا یکسال بعد هم میتوان برای ادامه درمان راجعه کرد. بنابراین بیشتر از این تامل نفرمایید و سریعتر برای ادامه درمان مراجعه بفرمایید.

اگر میخواهیذ مراحل ایمپلنت دندان را بدانید، حتما به همین لینک سر بزنید

 مراحل ایمپلنت دندان

اگرمیخواهید مراحل روکش ایمپلنت دندان را بدانید به لینک زیر سر بزنید:

مراحل روکش ایمپلنت دندان

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •