22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا میشود روکش دندانی که افتاده را با چسب دندان مصنوعی چسباند؟

روکش افتاده میشه با چسب دندان مصنوعی بازم چسب زد

درود به شما

بله. با چسب دندان مصنوعی بصورت موقت میتوانید بصورت موقت روکش دندان تان را بچسبانید.

ارادتمند 

دکتر بهاره سپهریان

  •