22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا میتوان روی همه دندانهای موجود را روکش کرد؟

آیا میتوان روی همه دندانهای موجود (17 دندان از 32 دندان 6 بالا و 11 پایین ) را روکش کرد؟

درود بر شما

بله میشود. اما چرا باید این کار را انجام داد؟ روکش را ما در مواردی تجویز می کنیم که دندان به شدت تخریب شده است و راه درمانی دیگری برای حفظ بافت باقیمانده دندان نداریم. اما روکش کردن بی دلیل دندانها ، عمر آنها را کوتاه می کند و مدت زمان کمتری از دندانهای طبیعی خود بهره میبرید.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •