22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا میتوان برای استخدام خلبانی دندان ها رو کامپوزیت کرد؟

سلام ایا میتوان برای استخدام خلبانی دندان ها را کامپوزیت ایا میفهمند؟؟؟؟2- دندان تخت را میتوان بلیچینگ کرد؟؟؟

سلام به شما.

گمان نمیکنم کامپوزیت دندان در استخدام خلبانی خللی ایجاد کند. کما اینکه مراجعین بسیاری داشته ام که مهماندار هواپیما بوده اند و برایشان کامپوزیت ونیر انجام داده ایم. اما بهرحال در مورد شخص خلبانان اطلاعات کافی نداریم. 

بلیچینگ دندان روی دندانهای طبیعی خود شما تاثیر میگذاره اما بلیچینگ روی روکش دندان یا روی لمینت ها و یا کامپوزیت دندان ها تاثیری ندارد. اما قبل از اینکه برای شما بلیچینگ انجام بگیرد قطعا باید ویزیت بشید.

ارادامند

دکتر سپهریان

  •