22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا ممکن است که حین فرنکتومی بافت کمی ورداشته شود و نیاز داشته باشیم دوباره جراحی کنیم؟

با سلام حدود چهار الی پنج ماهی میشه جراحی فرنکتومی انجام داده ا م که ارتودونسی انجام بدهم که به دلیل فاصله زیا د بین دو دندان جولوییم بود باتوجه به اینکه جراحی انجام داده ام فاصله هیچ تقییری نکرده دکتر ارتودنیسم گفت دوباره باید جراحی کنی دکتر گفت از اون قسمت جراحی کم ورداشته شده خواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم باتشکر

درود به شما 

دوست عزیز ؛ من از نزدیک نتیجه جراحی شما را ندیدم. پس نظر دادن راجع به آن را موکول میکنم به همکار عزیزی که وضعیت را دیده است.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •