22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا ممکن است کشیدن دندان عقل فک بالای من باعث باز شدن سینوس من شود؟

میخوام دندون عقلموبکشم ایاباعث سوراخ شدن سینوس میشه

درود به شما

با توجه به عکس رادیوگرافی شما به احتمال قوی بله. سینوس باز میشود. اگر میخواهید مطمین شوید، نیاز به تهیه یک عکس cbct دارید. در مجموع با یک جراح فک و صورت مشورت کنید.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •