22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا ممکن است برای ساخت روکش نیاز به برداشتن لثه باشد؟

درود..دندانهای جلوم و روکش گرفتم که بدلیل خوب کار نکردن دکتر دندانها تخریب شد و فقط ریشه موند دکتر مورو نظر برای ترمیم لثه بنده رو تراشید تا بتونه پوست کار بزاره ایا این کار درست هست که لثهها تراشیده بشه؟؟

این نکات گفته شده برداشت شما از طرح درمان دندانپزشک تان است. برای ساخت پست و روکش در مواردی نیاز به دست اندازی به حریم لثه است.ولی به هر صورت بدون معاینه کلینیکی نمی توان نظر دقیق تری ارایه کرد.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •