22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا عکسهایی ک از دندان میفرستیم درمعرض دید عموم بازدیدکنندگان هست؟

سلام، سپاس ک پاسخ می دهید. آیا عکسهایی ک از دندان میفرستیم درمعرض دید عموم بازدیدکنندگان هست؟

درود به شما

نگران نباشید... عکس ها و اطلاعات شخصی شما نزد ما محفوظ هست. و در معرض نمایش عموم قرار نمی گیرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •