22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا روکش کردن دندان بدون عصب کشی درست است؟

سلام. دکتر دندان من را بدون عصب کشی روکش کرده است. آیا این کار صحیح است؟ فک سمت راست، بالا

درود بر شما

عذرخواهی فراوان بابت تاخیر در پاسخگویی. دوست گرامی؛ لزوما دندانی که روکش میشود نباید عصب کشی شده باشد. اما این که دلیل روکش کردن دندان شما چه بوده مهم است. گرافی شما را دیدم. از نظر من با توجه به عکس شما و بدون در نظر گرفتن کلینیک کار شما، این دندان نباید روکش میشد. ضمنا دندانهای کناری هم ابتدا باید عصب کشی مجدد میشد و بعد روکش روی آنها قرار میگرفت. مهم این است که بی دلیل دندانهای سالممان را زیر روکش نبریم. 

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •