22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا روکش دندان هم قابلیت ونیر دارد؟

ایا بر روی دندان روکش دار بدوندراوردن روکش میتوان کامپوزیت وننیر استفتده کرد یا حتما باید روکش برداشته شود

درود بر شما

سوال بسیار خوب و به جایی است. نه عزیزم، روکش را نمیتوان ونیر یا لمینت کرد. چرا که بیس انواع ونیر و لامینیت این است که به بافت مینای دندان بچسبند. شخصا ، معمولا ابتدا ونیر یا لامینیت دندان بیمارم را انجام میدهم و سپس روکش دندان را عوض میکنم.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •