22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا روکش دندان بدون عصب کشی امکان دارد ؟

روکش دندان بدون عصب کشی امکان دارد ؟

درود به شما

دوست گرامی! نمی دانم که چرا اینقدر این سوال زیاد مطرح میشود؟ چرا باید دندان سالممان را روکش کنیم؟ 

فلسفه روکش این است که دندان ما به شدت تضعیف شده و برای جلوگیری از شکست دندان بر اثر نیروهای حاصل از جویدن ، دندان را روکش میکنیم. این شرایط بعد از عصب کشی پیش می آید ( روکش دندان عصب کشی شده ) . در موارد بسیار معدودی برای دندانهای به شدت جلو زده که میخواهیم برایشان کار زیبایی انجام بدهیم هم  مجبوریم دندان را روکش کنیم.

در تمامی این موارد باید دندان عصب کشی شده باشد. 

در گذشته برای پر کردن جای دندان از دست رفته ، دندانهای طرفین را تراش می دادند و با قالبگیری و گذاشتن بریج (پل) بین دو دندان ، این فضا را پر می کردند. در بسیاری موارد دندانهای طرفین سالم بودند و بدون عصب کشی آنها را روکش میکردند، اما امروزه با آمدن ایمپلنتها ، این روش تقریبا رو به انقراض است.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •