22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا دندانی که از وسط شکسته شده است (به صورت افقی) رشد میکند؟؟

دندانی که از وسط شکسته شده است (به صورت افقی) رشد میکند؟؟

سلام به شما 

دوست عزیز ، دندان قدرت بازسازی کامل خود را ندارد و بعد از تشکیل شدن و رویش ، دیگر رشد نمی کند. بنابراین باید از روشهای درمانی دندانپزشکی برای اصلاح دندان شکسته خود اقدام کنید.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •