22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا دندانها جلو هم قابل ترمیم هستند؟

ایا دندان های نیش قابل ترمیم هستند؟

درود به شما

بله دوست عزیز. همه دندانها قابل ترمیمند اما هر دندانی پروتوکل درمانی خود را دارد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •