22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا دندانهای 6 هم شیری هستند؟

سلام من دختری 14 ساله هستم سوال دارم که دندان های یکی مانده اخری هم شیری هست یا نه اخه دندان های شماره 6 من خراب شده به نظرتون نیاز به پر کیدن داره؟

سلام به شما

دخترم! دندان 6 دایمی است و با توجه به اینکه 14 ساله هستی ، اگر سن دندانی و سن تقویمی شما هماهنگ باشد و مشکل خاصی نباشد، در حال حاضر تمام دندانهای شما دایمی است و باید دو چندان از آنها مراقبت کنی و به آنها رسیدگی کنی. دندانی که خراب شده را سریعتر به دندانپزشکت نشان بده تا خرابتر نشده و مجبور به کشیدن دندان نشده اند برایت ترمیم کنند.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •