22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا حتی دندان عقل با ریشه سالم را هم باید کشید؟

سلام وقت بخیرخانم دکتر دندان عقل درصورتی که ریشه سالمی داشته باشد بهتر هست حفظ کنیم یا اینکه بکشیم بهتر ؟

سلام 
دوست خوبم؛ کشیدن دندان عقل یا نگهداری آن بجز ریشه سالم خود دندان فاکتورهای دیگری هم برای تعیین طرح درمان دارد:
۱. موقعیت قرار گرفتن دندان عقل در فک شما. این که واقعا در قوس دندانی قرار گرفته یا نه
۲. میزان فضایی که فک شما دارد. اگر کراودینگ دارید یا دندانهای شما خیلی بزرگ و یا فک شما کوچک باشد باید دندانهای عقل خارج شوند.
۳. وجود یا عدم وجود دندانهای دیگر. اگر شما دندانهای جلویی دندان عقل را از دست داده باشید شاید دندان عقل اگر در موقعیت صحیح قرار داشته باشد، در جویدن شما کمک کننده باشد و بنابراین دستور به کشیدن دندان عقل اشتباه است.
۴. اگر مشکل لثه داشته باشید، یا پاکت لثه ای پشت دندان عقل شما باشد معمولا دستور به خارج کردن دندان عقل میدهیم.
۵. در نهایت، دسترسی به دندان برای درمان هم از فاکتورهایی هست که برای نگهداری و یا خارج کردن دندان عقل بسیار مهم و قابل بررسی هست.
ارادتمند
دکتر بهاره سپهریان
  •