22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا جویدن آدامس میتواند منجربه پوسیدگی دندان شود؟

ضمن عرض سلام ,لطفا بفرمایید جویدن آدامس ممکن است به دندانها آسیب برساند؟

سلام دوست خوبم

عزیزم , اصولا گلوکز ( قند ساده ای که در اکثرخوراکیها پیدامیشود) و ساکارز و فروکتوز همگی میتوانند تغذیه کنندگان خوب باکتری مولد پوسیدگی ( استرپتوکوکوس موتانس) باشند. به همین دلیل اگر در محتویات هر ماده غذایی از جمله آدامس , هر کدام از این انواع قند پیدا شوند می توانند عامل پوسیدگی باشند بجز آدامسهای بدون قند ( suger free) که بجای گلوکز از زایلیتول استفاده میکنند. این قند در رقابت با گلوکز در تغذیه باکتری مولد پوسیدگی موفق میشود و بنابراین استرپها نمیتوانند با اسیدی کردن محیط دهان, دندانها را تخریب کنند. پس جویدن این نوع آدامسها نه تنها باعث پوسیدگی نمیشود بلکه جلوی موسیدگی دندان را نیز میگیرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •