22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا جراحی فرنوم باعث افتادگی لب میشود؟

سلام. خانوم دکتر من مادزاد دوتا دندون پیش رو نداشتم و بین دوتا دندون جلویم فاصله است. قبل از ارنودنسی باید جراحی فرنکتومی رو انجام بدم. دکتر گفت همه فرنوم رو بر میدارند. میخواستم بدونم اگر کل فرنوم را بردارند لبم نمی افتد یا توی حرکات لب مشکلی پیش نمیاد؟ ممنون

سلام بر شما

دوست خوبم، فرنوم بلند است که باعث افتادگی ل. و محدودیت در حرکتهای لب میشود. بنابراین فرنکتومی ( جراحی فرنوم) نه تنها محودیتی برای لبها ایجاد نمیکند بلکه باعث آزادی حرکت لبها میشود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •