22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا به جز ایمپلنت راه درمانی دیگری برای.جایگزینی دندانهایم دارم؟

سلام من دو دندان يك پايين را كشيده ام به دليل لا شدگي و تحليل لثه و پروتز متحرك فلزي گذاشته ام كه اذيتم ميكند ميخوام بدانم پروتزي وجود دارد كه ثابت باشد ،به غير از ايمپلنت ،ممنون

سلام به شما 

شرایط دندانهایتان را ندیده ام ولی روش پروتز ثابت قدیمی که از دندان 3 تا 3( نیش تا نیش را بریج )میگذاریم هم وجود دارد که یکی از انواع روکش دندان است.

  •