22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا برای پروتز کردن دندانها، حتما باید ریشه های باقیمانده دندانها را خارج کرد؟

ایامیتوان بدون کشیدن ریشه درلثه هاروی ان پروتزنصب کرد

درود به شما

پاسخ به این سوال شما به طرح درمان پروتزی شما و وضعیت ریشه ها بستگی دارد، اگر طرح درمان شما این هست که ریشه های باقیمانده خارج شود و به جای آن پروتز متحرک یا ایمپلنت دندان گذاشته شود، کشیدن ریشه های باقیمانده بسیار مهم و اساسی است. اگر قرار هست که از ریشه ها برای ساخت پست و کور و روکش جدید استفاده شود، که خوب طبعا باید ریشه ها نگهداری و درمان شود. و بعد برای آنها روکش ساخته شود.

برای بررسی درمان ایمپلنت دندان میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

ایمپلنت دندان

 

برای بررسی روکش دندان و اطلاعات راجع به روکش دندان به لینک زیر مراجعه کنید:

روکش دندان

  •