22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا امکان دارد که دندان تراشیده شود بدون ابنکه آسیب ببیند؟

باسلام.لبه دندان جلویم مقدار کمی شکسته بود موقع ترمیم آن متوجه شدم دندانپزشک 1 دهم میلیمتر 6 دندان جلویم را تراش داده.به گفته خودشان دندانهایم نامساوی بوده.آیا این کار بدون درخواست اجازه امکانپذیر است؟مشکلی برای دندانهایم پیش نمی آید؟

درود به شما

ببینید ! یک دهم میلیمتر واقعا هیچ آسیبی به دندانها نمیرساند. اما اصولا بهتره که برای هر اقدامی در دهان مراجعینمون، باهاشون هماهنگ بشیم... که سوءتفاهم پیش نیاد.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •