22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیاامکان ترمیم اندویاایمپلنت دندان عقل وجوددارد؟

سلام آیاامکان ترمیم اندویاایمپلنت دندان عقل وجوددارد

سلام به شما

دوست عزیز ، دندان عقل هم یک دندان است مثل بقیه دندانها. یک چیز اضافه نیست که قابلیت ترمیم یا جایگزینی نداشته باشد. اما چون فک انسانها کوچک شده است، این دندان غالبا فضای کافی برای رویش ندارد. به همین علت معمولا آن را می کشند.اما علت اینکه دندان عقل را با ایمپلنت دندان جایگزینش نمی کنند این است که اولا دسترسی خوبی به ناحیه دندانهای عقل جهت گذاشتن ایمپلنت وجود ندارد. ثانیا دندانهای جلوتر ، فانکشن جویدن را خیلی خوب انجام می دهند. ثالثا ایمپلنت دندان ، درمان گران قیمتی است و در جایی که ارزش نداشته باشد مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •