22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

 لطفا نقطه های قرمز را مانند تصویر نمونه به گونه ای روی ناحیه ی دهان  قرار دهید که دندان  ها و لثه  ها کاملا داخل پنجره قرار گرفته و پوست صورت داخل پنجره نباشد.

راهنمای انتخاب نقاط بلیچینگ

Your browser does not support HTML5 canvas.
Error loading MacroEngine script (file: IPL_Bleaching_DisplayMask.cshtml)