22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

لطفا  یک عکس مانند نمونه از ناحیه دندان ها با فلاش و به صورت افقی تهیه کرده و انتخاب نمایید.

BleachingImageSample

Error loading MacroEngine script (file: IPL_Bleaching_ChooseFile.cshtml)