لطفا  یک عکس مانند نمونه از ناحیه دندان ها با فلاش و به صورت افقی تهیه کرده و انتخاب نمایید.

BleachingImageSample