لطفا  یک عکس مانند نمونه از ناحیه دندان ها با فلاش و به صورت افقی تهیه کرده و انتخاب نمایید.

BleachingImageSample

Error loading MacroEngine script (file: IPL_Bleaching_ChooseFile.cshtml)