22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

نویسنده : دکتر بهاره سپهریان

 سینوس لیفت، نوعی از جراحی پیوند استخوان هست که طی مواردی انجام میشود که دیواره سینوس ماگزیلاری که طی سالها به دلایل گوناگون مثل از دست رفتن دندانها و یا ساختار آناتومیک فکی گسترده شده، باعث میشود که ما فضا و استخوان کافی جهت گذاشتن ایمپلنت نداشته باشیم و برای جلوگیری از دست اندازی به فضای سینوس، با بالا بردن دیواره های سینوس و پیوند استخوان در این ناحیه، امکان گذاشتن پایه ایمپلنت را فراهم میکنیم. 

مراقبت هایی که اکیدا توصیه میکنیم که بعد از درمان، انجام دهید:

  • 1. کمپرس یخ را روی گونه 20 دقیقه گذاشته و20 دقیقه استراحت دهید.
  • 2.کبودی وتورم ودرد صورت وگونه وحتی چشم ها طبیعی است.
  • 3. داروهایی که پزشک تجویز کرده راحتما سر ساعت میل نمایید.
  • 4.آب دهان خود رابه هیچ عنوان  بیرون نریزید .
  • 5.خوراکی های داغ وسفت میل نکنید.
  • 6. سعی کنید از فشاربه موضع در اثرعواملی همچون عطسه
  • و... جلوگیری کنید.
  • 7.لطفا در بینی ندمید.
  • 8.خونریزی از بینی طبیعی است نگران نشوید.
  • 9. جهت خونریزی غیر طبیعی و... لطفا در واتساپ 09109250257 پیام بگذارید.

 

 

پرسش و پاسخ های مرتبط

 

مقالات مرتبط