22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

نویسنده : دکتر بهاره سپهریان

قانون و اخلاق

قانون :

  بایدها ونبایدهایی که در صورت عدم عمل به آنها باید در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشیم.

اخلاق :

اخلاق در بر گیرنده رفتارهای درونی وذاتی انسان میباشد. کاری که پسندیده و بهتر است که توسط فرد انجام شود، اخلاقی است .به عبارتی استانداردهای اخلاقی همیشه بالا تر از قانون قرار میگیرد. یعنی ممکن است عملی غیر اخلاقی باشد اما قانونی باشد، اما اگر کاری غیر قانونی باشد مطمینا اخلاقی  نیست.

مبانی و اصول پایه در اخلاق حرفه ای

 1. نفس گرایی ( استقلال و خود مختاری )
 2.  عدم آسیب رسانی
 3.  ارتقا سلامت و تندرستی
 4.  رعایت عدالت

قانون

محتوای قانون درباره دندانپزشک

 1. مجوز طبابت
 2. تمدید مجوز
 3. شرکت در باز آموزی وcontinuing education
 4. حفظ مسایل کنترل عفونت و امنیت شغلی

اصطلاحات قانونی در امور دندانپزشکی

 1. patiant of records
 2. direct super vision
 3. indirect super vision

وظایف دندانپزشک در قبال بیماران

 1. رعایت استانداردهای مراقبت درمانی
 2. عدم ترک درمان

وظایف بیمار در قبال دندانپزشک

 1. پرداخت حق الزحمه
 2. همکاری کردن
 3. انجام دستورات پس از درمان

وظایف دندانپزشک در قبال بیماران

 • داشتن مجوز طبابت
 • داشتن تشخیص صحیح ومهارت کافی
 • استفاده از مواد وروشهای استاندارد
 • گرفتن تاریخچه پزشکی ودندانپزشکی بیماران
 • به روز کردن اطلاعات
 • ارجاع در صورت نیاز
 • معرفی جانشین هنگامی که در مطب حضور ندارد.
 • آموزش کافی به بیمار

مواردی که دندانپزشک در مقابل قانون قرار میگیرد

 • عدم وجدان کاری
 • عدم پرهیزکاری
 • تاسیس مطب بدون مجوز
 • اشتغال به طبابت بدون مجوز
 • فروش دارو در مطب
 • ذکر عناوین دروغین در تابلو و سرنسخه
 • گواهی خلاف واقع ( تا 74 ضربه شلاق )
 • افشا اسرار بیمار
 • عدم رعایت استریلیزاسیون

قصور حرفه ای

شامل 4D می باشد

 1. duty
 2. derelict
 3. damage
 4. direct cause

چگونه در معرض قصور پزشکی قرار نگیریم؟

 1. ثبت دقیق اطلاعات پرونده
 2. کسب رضایت نامه از بیمار
 3. بالا بردن استانداردهای درمانی وکلینیکی

چگونه از قصور حرفه ای وشکایت  در امان بمانیم؟

جلوگیری از شکایت بیماران با ارتباط خوب

قوانین ایران در این زمینه

 • افشای اسرار بیمار >>>  تا 74 ضربه شلاق
 • دیه از بین بردن دندانهای 28 گانه به جز دندان عقل ، دیه کامل میباشد .
 • دیه دندانهای قدامی دوبرابر دندانهای خلفی میباشد.
 • دیه از بین بردن مجموع دو فک ، دیه کامل میباشد.
 • دیه از بین بردن زبان ، دیه کامل میباشد.

دستور العمل گرفتن رضایت نامه

 1. نوع درمان ، طول مدت درمان، و هزینه های احتمالی درمان
 2. مزایای انجام درمان وعواقب عدم درمان
 3. ریسکهای احتمالی درمان
 4. درمانهای احتمالی جایگزین که بیمار میتواند انجام دهد
 • عواقب درمانهای دندانپزشکی نامعلوم >>>> گارانتی ندهیم.
 • درج کنسلیها ی آخر وقت ملاقات در پرونده.
 • اگر دندانپزشک کار غیر قانونی خواست ، شما به عنوان دستیار اجتناب کنید.

COMMUNICATION

ارتباط شفاهی

 1. استفاده از کلمات درست وقابل فهم
 2. کیفیت صدا

ارتباط غیر شفاهی

 وضعیت بدن ، حرکات ونوع رفتار ما

مهارت گوش دادن

 1. گوش کردن با حواس جمع و با شکیبایی
 2. حتما به بیمار نگاه کنید

بیمار دندانپزشکی

 • وظیفه اصلی تیم دندانپزشکی >>>> درمان با کیفیت بالا
 • تاریخچه واطلاعات بیمار
 • ثبت مشخصات شخص بیمار
  1. معرفی فرد
  2. اطلاعات فرد یا بخش مسوول
  3. اطلاعات بیمه ای
 •  اطلاعات کلینیکی
  1. تاریخچه پزشکی
  2. تاریخچه دارویی
  3. تاریخچه دندانپزشکی

تاریخچه پزشکی

 • پیشینه پزشکی بیمار
 • شرایط فیزیکی فعلی بیمار
 • بیماریهای مزمن
 • آلرژیها
 • مصرف داروها
 1. به روز بودن تاریخچه پزشکی (در هر نوبت مراجعه)
 2. امضا بیمار در پایین فرم
 3. گاهی مشاوره دندانپزشک با پزشک معالج بیمار
 4. هشدار پزشکی ( کلمه هشدار در قسمت داخلی پرونده)

تاریخچه دارویی

 • شامل تمام داروهایی که اخیرا مصرف شده
 • کلیه داروهای نسخه ای، خودسرانه و ویتامینها
 • تاثیر بر دندانپزشکی؟
  1. انتخاب نوع ماده بی حسی
  2. پیش دارویی
  3. مراحل درمانهای دندانپزشکی

آلرژیها

 1. لاتکس
 2. آنتی بیوتیکها
 3. داروهای ضددرد
 4. بی حس کننده های موضعی

تاریخچه دندانپزشکی

 1. چگونگی دریافت درمانهای اخیر دندانپزشکی
 2. تناوب مراجعات دندانپزشکی بیمار
 3. نگرش بیمار در ارتباط با اهمیت دندانها
 4. انجام مراقبتهای بهداشتی 

علایم حیاتی

 • درجه حرارت

   میانگین در دهان 36 درجه سانتیگراد ، 10 دقیقه زمان با نوشیدنی سرد یا گرم ویا ورزش ویا سیگار

 • نبض

 1. در حالت استراحت ، 100> بالغین> 60     110> کودکان>70
 2. بررسی روی شریانهای رادیال ، براکیال، کاروتید                                                                          
 • تنفس 

 1. 20>بالغین>10 در دقیقه >>>>>  30> کودکان> 18 در دقیقه
 2. هم میزان تنفس و هم عمق تنفس
 • فشار خون

دیاستول/سیستول  ، 80/120   _    پیچیده ترین علامت حیاتی

فشار خون

 • نشاندهنده میزان کار قلب
 • فشار سیستول:مربوط به حفره چپ قلب ، پمپ کننده خون اکسیژن دار به عروق ، عدد بزرگتر
 • فشار دیاستول:مربوط به وضعیت قلب در حال استراحت ، که از خون اکسیژن دار پر میشود. عدد کوچکتر
 • اسفیگمومانومتر و استاتوسکوپ/ دستگاههای الکترونیکی

نکاتی در ارتباط با گرفتن علایم حیاتی 

 1. برای گرفتن نبض : بیمار مستقیم مینشیند، بازو روی تکیه گاه ، بازو نزدیک و یا زیر سطح قلب.
 2. برای گرفتن فشار خون:  بازو در سطح قلب، روی تکیه گاه، کاف دستگاه 2mm بالاتر از آنتی کوبیال فوسا ، و استتوسکوپ زیر کاف گذاشته میشود.
 3. برای گرفتن تنفس : بدون اطلاع بیمار

قسمتهای مختلف پرونده بیمار

 1. تاریخ وشماره پرونده
 2. مشخصات فردی و بیمه ای بیمار
 3. سابقه پزشکی بیمار
 4. علایم حیاتی بیمار در حال حاضر
 5. یافته های دندانپزشکی _ وضعیت فعلی دندانها
 6. طرح درمان
 7. رضایت نامه بیمار
 8. ملاحظات خاص

اجزای معاینه دندانی

 • رادیوگرافیهای قبل و بعد بیمار
 • کستهای تشخیصی
 • فوتوگرافیها
 • معاینه بافت نرم
 • معاینه بافت لثه
 • معاینه دندانها

نقش دستیار

 1. جمع آوری همه فرمهای تکمیل شده
 2. تهیه مدارک کمک تشخیصی
 3. تهیه جدول و ثبت یافته های دندانپزشک در طی معاینه

روشهای معاینه

 1. ارزیابی چشمی
 2. لمس کردن
 3. استفاده از وسایل دستی
 4. رادیوگرافی
 5. تصاویر داخل دهانی

ثبت معاینات 

 • معاینه دهان: صورت ، لبها، بافت نرم داخل دهان
 • معاینه بافت نرم:  گونه ها ، مخاط ، لبها ، کام ، لوزه ها ، زبان و کف دهان
 • معاینه بافت لثه ای: بررسی پریودونتال
 • معاینه دندانی

نمودارهای دندانی

نمودار آناتومیک

نمودار هندسی (geometric)


پرسش و پاسخ های مرتبط

مقالات مرتبط