جراحی دندان

انواع جراحی های دندان اعم از جراحی دندانهای عقل ، جراحی لثه ، افزایش طول تاج(crown length)، پیوند استخوان، پیوند لثه وکشیدن دندان توسط متخصصین لثه در مطب دندانپزشکی دکتر بهاره سپهریان انجام می پذیرد.